Els animals adults també poden aprendre

01/11/2021
Míriam Falgàs Etòloga Cristina Olivas Periodista

Sovint es diu que els gossos i els gats adults o ancians ja no poden aprendre res, però aquesta afirmació és incorrecta.
El nostre article per l'etòloga Míriam Falgàs i la periodista Cristina Olivas per a la revista GIDONA.

 

Aquest article el vam publicar originalment a la revista GIDONA n.166

Sovint es diu que els gossos i els gats adults o ancians ja no poden aprendre  res, però aquesta afirmació és incorrecta. Tot i que les seves capacitats es  redueixen amb l’edat, els animals adults aprenen ordres, efectuen noves  associacions i entenen dinàmiques diferents. Ara bé, és important que sàpigues  que el període de socialització és clau en el seu procés d’aprenentatge perquè,  per exemple, aprenen a comunicar-se amb la seva pròpia espècie, reconeixen  l’existència d’altres i adquireixen les pautes de conducta. Tingues en compte que  tot el que assimilen durant aquest període no és invariable, però sí crucial i  durador. 

Aquest període es desenvolupa durant les primeres setmanes de vida; en els  gossos té lloc entre les 3 i les 12 setmanes i, en els gats, entre les 3 i les 9  setmanes. Durant aquesta fase, el cervell de l’animal està més receptiu als  estímuls exteriors i, per aquest motiu, és un moment ideal per habituar el teu gos  o gat, per exemple, als viatges en cotxe, el contacte amb altres espècies amb les  quals conviurà, el soroll i el moviment que genera una aspiradora, una moto o un  cotxe, a la presència de mainada, a l’adquisició de preferència del sostrat per fer  les seves necessitats, etc. És a dir, es tracta d’aprofitar aquesta “etapa sensible”  perquè es familiaritzi amb tot allò que formarà part del seu entorn i de la seva  vida per tal que s’hi acostumi des de ben jove. 

Perquè la socialització sigui un èxit, els cadells han de conviure amb la mare i  els germans durant aquestes primeres setmanes de vida. D’aquesta manera,  aprenen a desenvolupar-se com a espècie i a comunicar-se amb els altres. Una  separació prematura influeix de forma notable en el desenvolupament de  l’animal, ja que probablement “no parlarà correctament ni sabrà llegir o  interpretar” els senyals propis del seu llenguatge; és a dir, el gos o el gat  s’espantarà davant dels sorolls o moviments desconeguts, no sabrà detectar que  un altre animal està a la defensiva i és possible que l’ataqui, que l’està convidant  al joc, o bé que té por i no vol que se li acosti...  

Malgrat que el període de socialització és fonamental, recorda que els gossos i  els gats mantenen la seva capacitat d’aprenentatge al llarg de tota la seva vida.  A més, cada animal, d’acord amb la seva edat i les seves capacitats, pot  incorporar o modificar pràctiques, ordres i rutines, de la mateixa manera que ho  fan les persones. Només cal que coneguis bé el teu amic pelut per tal que el  procés d’aprenentatge sigui agradable i, fins i tot, una forma més de reforçar el  vostre vincle.

 

Míriam Falgas i Cristina Olivas

Fotografia Nicole Gulau