Lola Col·labora

Ens posem al servei i ajuda tant amb les Administracions públiques, agents de l'ordre públic, com també altres entitats privades, centres educatius...

- Aliances amb altres entitats amb fins missionals alineats amb els nostres objectius on ens puguem donar suport mútuament.
- Departament legal.

Objectiu final: Unir forces per crear un moviment real més fort, sòlid i eficient.