Lola Social

Hi ha determinats moments de la vida en què ens podem sentir sols, vulnerables i sense saber a qui demanar ajuda tant per a nosaltres com pels nostres animals, els quals es troben sota la nostra protecció i responsabilitat.

I tots sabem el que significa el fort lligam entre nosaltres i el nostre animal i l’angoixa de no saber o no tenir a ningú que  pugui fer-se'n  càrrec, quan per diversos motius no podem fer-ho nosaltres.

Algunes d’aquestes causes o raons poden ser: Un ingrés hospitalari o en una residència,  una malaltia, un desnonament, una mort sobtada, en definitiva, situacions de la vida que ens sobrepassen i afegeixen una dosis d’ansietat a un problema, que per si mateix és complicat i que cal solucionar immediatament.

A Lola volem que el lligam entre els nostres animals i nosaltres no es trenqui mai i per això, ens oferim a ajudar a les persones que no tinguin cuidador secundari pels seus animals, oferint la possibilitat de trobar una solució: cases d’acollida, passeig del seu animal, adopció definitiva en cas de mort o ingrés a residències...

Objectiu final: donar una resposta a les persones que no poden fer-se càrrec del seu animal,  de manera puntual o definitiva.